NEDEN CRAFTİSTANBUL EL SANATLARI VE TASARIM FUARI?El sanatları; insanların ve ülkelerin geleneklerine, inançlarına, kültürel yapılarına, beğenilerine, tarihi, sosyal ve ekonomik durumlarına göre değişiklikler gösteren objelerdir. Bu özellikler nedeniyle, tarih boyunca farklı toplumlarda ve uluslarda değişik el sanatları doğmuş ve gelişmiştir. Bugün dünya müzelerinde sergilenen pek çok eser geçmişten bugüne taşınmış, el işçiliği ile üretilmiş çok değerli örneklerdir.

El sanatları, işlevleri, malzemeleri, üretim teknikleri, biçimleri, renk ve desen özellikleri bakımından önemli ve özgündür.

El sanatlarının malzeme, form, motif, desen, renk ve teknik bilgileri, bir anlamda know-how olarak her toplumda nesilden nesile taşınmaktadır. Zaman içinde ihtiyaca/koşullara göre değişiklikler gösterse ve kimi zaman temel karakteristiğini pek koruyamasa da her ülkenin el sanatı kendine has bir tanınırlığa sahiptir.

Bu emek-yoğun sanatlar, üretenler ve ait oldukları toplumlar için ekonomik bir değere sahiptir. İstihdamda önemli bir yeri vardır ve kadın işgücünün de aktif olabildiği bir alandır.

El sanatları, geleneksel üretimde malzemesini genellikle yakın doğal çevreden sağlayan ‘çevre duyarlı’ bir uğraş alanıdır.

Turizm gelirini oluşturan mal ve hizmetlerin de en önemlilerinden biridir el üretimi turistik hediyelik eşyalar. Toplumların tarihini, sosyo-ekonomik yapısını, ihtiyaçlarını, kültürünü, insanının hünerlerini, beğenilerini somut olarak örnekleyen el sanatları, tanıtım aracı olarak da önemli bir işleve sahiptir.

El sanatları üretenler için; turistik hediyelikler, evlerde, ofislerde kullanılan dekoratif eşyalar ve özgün kişisel giysiler, aksesuarlar önemli bir pazar hedefidir. El sanatlarının var olan geleneksel-kültürel değerleri; yüksek estetik değerlerin gözetildiği artistik tasarımlar ve doğru tekniklerle birleşerek, gelecek kuşaklara taşınacak mirasın önemli bir başlığını teşkil edecektir.

Bu bağlamda, dünya ülkelerinin geleneksel ve/veya çağdaş el sanatlarını tanıtma; üreticilerine yeni pazar kanalları kazandırma; tüketicilerine doğru ve kaliteli hediyelik eşya sunma amaçları doğrultusunda CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı düzenlenmiştir.